339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

CHÉN & LY KITTY

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

90,000 VNĐ

Hộp cơm mang đi

Hộp cơm mang đi

320,000 VNĐ

Chén inox Hello Kitty

Chén inox Hello Kitty

240,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

220,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

160,000 VNĐ

Hộp cơm Hello Kitty

Hộp cơm Hello Kitty

140,000 VNĐ

Hộp Cơm

Hộp Cơm

140,000 VNĐ

Hộp Cơm

Hộp Cơm

130,000 VNĐ

Hộp cơm Hello Kitty

Hộp cơm Hello Kitty

100,000 VNĐ

Hộp cơm Hello Kitty

Hộp cơm Hello Kitty

100,000 VNĐ

Ly sứ Hello Kitty

Ly sứ Hello Kitty

120,000 VNĐ

Ly sứ Doremon

Ly sứ Doremon

120,000 VNĐ

Ly sứ Hello Kitty

Ly sứ Hello Kitty

110,000 VNĐ

Ly sứ Doremon

Ly sứ Doremon

110,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

126,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

130,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

120,000 VNĐ

Ly sứ Hello Kitty

Ly sứ Hello Kitty

84,000 VNĐ