339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

CHÉN & LY KITTY

Chén kiểu

Chén kiểu

80,000 VNĐ

Dĩa 3D lớn

Dĩa 3D lớn

72,000 VNĐ

Dĩa 3D nhỏ

Dĩa 3D nhỏ

46,000 VNĐ

Dĩa tròn 8cm

Dĩa tròn 8cm

50,000 VNĐ

Dĩa tròn 8cm

Dĩa tròn 8cm

50,000 VNĐ

Dĩa vuông nhỏ

Dĩa vuông nhỏ

40,000 VNĐ

Dĩa vuông nhỏ

Dĩa vuông nhỏ

40,000 VNĐ

Dĩa vuông nhỏ

Dĩa vuông nhỏ

40,000 VNĐ

Cốc Hello Kitty

Cốc Hello Kitty

60,000 VNĐ

Cốc Hello Kitty

Cốc Hello Kitty

60,000 VNĐ

Ly nhựa Hello Kitty

Ly nhựa Hello Kitty

116,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Chén 7cm

Chén 7cm

90,000 VNĐ

Hộp cơm tròn

Hộp cơm tròn

90,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

100,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

90,000 VNĐ

Hộp cơm mang đi

Hộp cơm mang đi

320,000 VNĐ

Chén inox Hello Kitty

Chén inox Hello Kitty

240,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

220,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

160,000 VNĐ

Hộp Cơm

Hộp Cơm

130,000 VNĐ

Hộp cơm Hello Kitty

Hộp cơm Hello Kitty

100,000 VNĐ