339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

CHÉN & LY KITTY

Bộ lớn

Bộ lớn

191,000 VNĐ

Bộ nhỏ

Bộ nhỏ

152,000 VNĐ

Bộ nhỏ

Bộ nhỏ

152,000 VNĐ

Bộ nhỏ

Bộ nhỏ

152,000 VNĐ

Bộ nhỏ

Bộ nhỏ

152,000 VNĐ

Bộ nhỏ

Bộ nhỏ

152,000 VNĐ

Bộ nhỏ

Bộ nhỏ

152,000 VNĐ

Bộ nhỏ

Bộ nhỏ

152,000 VNĐ

Bộ nhỏ

Bộ nhỏ

152,000 VNĐ

Cà-mên 2 ngăn

Cà-mên 2 ngăn

220,000 VNĐ

Cà-mên3 ngăn

Cà-mên3 ngăn

280,000 VNĐ

Cà-mên 3 ngăn

Cà-mên 3 ngăn

280,000 VNĐ

Cà-mên 3 ngăn

Cà-mên 3 ngăn

290,000 VNĐ

Cà-mên 2 ngăn

Cà-mên 2 ngăn

200,000 VNĐ

Ly làm kem tuyết

Ly làm kem tuyết

300,000 VNĐ

Ly làm kem tuyết

Ly làm kem tuyết

300,000 VNĐ

Muỗng

Muỗng

30,000 VNĐ

Muỗng

Muỗng

LIÊN HỆ

Muỗng

Muỗng

LIÊN HỆ

Muỗng

Muỗng

LIÊN HỆ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Muỗng inox

Muỗng inox

36,000 VNĐ