339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

CHÉN & LY KITTY

Chén 5.5cm

Chén 5.5cm

50,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

76,000 VNĐ

Chén 6cm

Chén 6cm

76,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

76,000 VNĐ

Tô ăn mì Kitty

Tô ăn mì Kitty

240,000 VNĐ

Chén inox

Chén inox

LIÊN HỆ

Chén inox

Chén inox

90,000 VNĐ

Chén gia vị Doremon

Chén gia vị Doremon

220,000 VNĐ

Bộ ly chén Doremon

Bộ ly chén Doremon

158,000 VNĐ

Bộ ly chén Elsa

Bộ ly chén Elsa

158,000 VNĐ

Chén kiểu Kitty

Chén kiểu Kitty

80,000 VNĐ

Chén kiểu Elsa

Chén kiểu Elsa

80,000 VNĐ

Chén sứ

Chén sứ

80,000 VNĐ

Chén kiểu Car

Chén kiểu Car

80,000 VNĐ

CHÉN DOREMON

CHÉN DOREMON

80,000 VNĐ

Chén kiểu Kitty

Chén kiểu Kitty

80,000 VNĐ

Chén kiểu Kitty

Chén kiểu Kitty

80,000 VNĐ

Chén 3D Kitty

Chén 3D Kitty

80,000 VNĐ