339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

CHÉN & LY KITTY

Ca nước

Ca nước

300,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

126,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

130,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

120,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

224,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

234,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

242,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

246,000 VNĐ

Bộ chén

Bộ chén

120,000 VNĐ

Đĩa Hello Kitty

Đĩa Hello Kitty

44,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Chén 5.5cm

Chén 5.5cm

50,000 VNĐ

Khay

Khay

50,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

60,000 VNĐ

Ly kiểu

Ly kiểu

60,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

76,000 VNĐ

Chén 6cm

Chén 6cm

76,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

76,000 VNĐ

Ly thủy tinh

Ly thủy tinh

100,000 VNĐ