339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

CHÉN & LY KITTY

Ly sứ Doremon

Ly sứ Doremon

84,000 VNĐ

Ly sứ Doremon

Ly sứ Doremon

110,000 VNĐ

Ly sứ Hello Kitty

Ly sứ Hello Kitty

110,000 VNĐ

Ly sứ

Ly sứ

116,000 VNĐ

Bộ khay và ly sứ

Bộ khay và ly sứ

110,000 VNĐ

Bộ khay và ly sứ

Bộ khay và ly sứ

134,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

224,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

234,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

242,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

246,000 VNĐ

Bộ chén

Bộ chén

120,000 VNĐ

Đĩa Hello Kitty

Đĩa Hello Kitty

44,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Ly sứ

Ly sứ

40,000 VNĐ

Chén 5.5cm

Chén 5.5cm

50,000 VNĐ

Khay

Khay

50,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

60,000 VNĐ

Ly kiểu

Ly kiểu

60,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

76,000 VNĐ

Chén 6cm

Chén 6cm

76,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

76,000 VNĐ