339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

CHÉN & LY KITTY

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Muỗng inox

Muỗng inox

36,000 VNĐ

Bộ chén

Bộ chén

130,000 VNĐ

Chén

Chén

84,000 VNĐ

Chén trà Hello Kitty

Chén trà Hello Kitty

160,000 VNĐ

Chén nhỏ

Chén nhỏ

60,000 VNĐ

Chén nhỏ

Chén nhỏ

60,000 VNĐ

Chén nhỏ

Chén nhỏ

60,000 VNĐ

Chén kiểu

Chén kiểu

64,000 VNĐ

Chén kiểu

Chén kiểu

85,000 VNĐ

Chén kiểu

Chén kiểu

85,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

60,000 VNĐ

Vá xới cơm

Vá xới cơm

50,000 VNĐ

Đũa

Đũa

50,000 VNĐ

Chén inox Hello Kitty

Chén inox Hello Kitty

240,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

224,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

234,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

242,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

246,000 VNĐ