339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

CHÉN & LY KITTY

Ca nước

Ca nước

300,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

126,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

130,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

120,000 VNĐ

Đĩa Hello Kitty

Đĩa Hello Kitty

44,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Khay

Khay

50,000 VNĐ

Muỗng inox

Muỗng inox

36,000 VNĐ

Điã Elsa

Điã Elsa

146,000 VNĐ

Khay Elsa

Khay Elsa

90,000 VNĐ

Khay Hello Kitty

Khay Hello Kitty

90,000 VNĐ

Khay Hello Kitty

Khay Hello Kitty

90,000 VNĐ

Khay Pikachu

Khay Pikachu

90,000 VNĐ