339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

ĐỒ GIA DỤNG

Nĩa inox

Nĩa inox

560,000 VNĐ

Muỗng inox

Muỗng inox

560,000 VNĐ

Bộ muỗng nĩa inox

Bộ muỗng nĩa inox

140,000 VNĐ

Ly sứ có nắp

Ly sứ có nắp

80,000 VNĐ

Ly sứ có nắp

Ly sứ có nắp

80,000 VNĐ

Bộ chén Hello Kitty

Bộ chén Hello Kitty

680,000 VNĐ

Bộ chén Doremon

Bộ chén Doremon

360,000 VNĐ

Bộ chén Hello Kitty

Bộ chén Hello Kitty

360,000 VNĐ

Bộ chén Hello Kitty

Bộ chén Hello Kitty

420,000 VNĐ

Bộ chén Hello Kitty

Bộ chén Hello Kitty

760,000 VNĐ

Bộ chén Hello Kitty

Bộ chén Hello Kitty

760,000 VNĐ

Bộ chén Doremon

Bộ chén Doremon

760,000 VNĐ

Bộ chén Doremon

Bộ chén Doremon

760,000 VNĐ

Đĩa nhựa

Đĩa nhựa

70,000 VNĐ

Hộp cơm

Hộp cơm

160,000 VNĐ

Màn bọc màn hình

Màn bọc màn hình

130,000 VNĐ

Màn bọc màn hình

Màn bọc màn hình

130,000 VNĐ

Màn bọc màn hình

Màn bọc màn hình

130,000 VNĐ

Màn bọc màn hình

Màn bọc màn hình

200,000 VNĐ

Màn bọc màn hình

Màn bọc màn hình

130,000 VNĐ

Màn bọc màn hình

Màn bọc màn hình

130,000 VNĐ