339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

ĐỒ GIA DỤNG

Đế điện thoại

Đế điện thoại

60,000 VNĐ

Màn bọc màn hình

Màn bọc màn hình

130,000 VNĐ

Màn bọc màn hình

Màn bọc màn hình

130,000 VNĐ

Màn bọc màn hình

Màn bọc màn hình

130,000 VNĐ

Cây lau nhà

Cây lau nhà

60,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

400,000 VNĐ

Thùng rác nhựa

Thùng rác nhựa

260,000 VNĐ

Thùng rác

Thùng rác

200,000 VNĐ

Thùng để rác

Thùng để rác

90,000 VNĐ

Thùng để rác

Thùng để rác

90,000 VNĐ

Thùng để rác

Thùng để rác

90,000 VNĐ

Thùng rác để bàn

Thùng rác để bàn

30,600 VNĐ

34,000 VNĐ

Thùng rác để bàn có nắp

Thùng rác để bàn có nắp

37,800 VNĐ

42,000 VNĐ

Hộp khăn giấy

Hộp khăn giấy

80,000 VNĐ

Hộp khăn giấy

Hộp khăn giấy

200,000 VNĐ