339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

TRANG SỨC

Lược

Lược

56,000 VNĐ

Lược thưa

Lược thưa

50,000 VNĐ

Lược Hello Kitty

Lược Hello Kitty

15,000 VNĐ

Lược thưa Kitty

Lược thưa Kitty

LIÊN HỆ

Lược thưa Kitty

Lược thưa Kitty

LIÊN HỆ

Lược Hello Kitty

Lược Hello Kitty

15,000 VNĐ

Gương bằng gỗ

Gương bằng gỗ

58,000 VNĐ

Lược chải tóc

Lược chải tóc

15,000 VNĐ

Lược chải tóc

Lược chải tóc

15,000 VNĐ

Lược hồng Kitty

Lược hồng Kitty

15,000 VNĐ

Lược hồng Kitty

Lược hồng Kitty

15,000 VNĐ

Lược chải tóc

Lược chải tóc

15,000 VNĐ

Lược hồng Kitty

Lược hồng Kitty

15,000 VNĐ

Lược Hello Kitty

Lược Hello Kitty

15,000 VNĐ

Lược Hello Kitty

Lược Hello Kitty

15,000 VNĐ

Thun cột tóc

Thun cột tóc

38,000 VNĐ

Thun cột tóc

Thun cột tóc

38,000 VNĐ

Thun cột tóc

Thun cột tóc

125,000 VNĐ

Thun cột tóc

Thun cột tóc

125,000 VNĐ

Lược xếp

Lược xếp

40,000 VNĐ

Dây đeo Hello Kitty

Dây đeo Hello Kitty

20,000 VNĐ

Kéo trang điểm

Kéo trang điểm

40,000 VNĐ