339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

TRANG SỨC

Dây đeo Hello Kitty

Dây đeo Hello Kitty

20,000 VNĐ

Kéo trang điểm

Kéo trang điểm

40,000 VNĐ

Thú treo

Thú treo

60,000 VNĐ

Thú treo

Thú treo

50,000 VNĐ

Thú treo

Thú treo

26,000 VNĐ

Thú treo

Thú treo

20,000 VNĐ

Cà rem

Cà rem

26,000 VNĐ

Cà rem

Cà rem

50,000 VNĐ

Thú treo

Thú treo

LIÊN HỆ

Gương lược

Gương lược

20,000 VNĐ

Lắc tay xanh

Lắc tay xanh

48,000 VNĐ

Lắc tay trân châu

Lắc tay trân châu

48,000 VNĐ

Lắc tay trân châu

Lắc tay trân châu

48,000 VNĐ

Lắc tay trân châu

Lắc tay trân châu

48,000 VNĐ

Lắc tay xanh

Lắc tay xanh

48,000 VNĐ

Lắc tay hồng

Lắc tay hồng

48,000 VNĐ

Lắc tay hồng

Lắc tay hồng

48,000 VNĐ

Lắc tay hồng

Lắc tay hồng

48,000 VNĐ

Lắc tay

Lắc tay

48,000 VNĐ

Lắc tay

Lắc tay

48,000 VNĐ

Lắc tay

Lắc tay

48,000 VNĐ

Lắc tay

Lắc tay

48,000 VNĐ

Trang sức 3 món

Trang sức 3 món

72,000 VNĐ