339 Nguyễn Trãi, P7, Q5, TPHCM

Ly nhựa Hello Kitty

0 Đánh giá / thêm đánh giá

Giá : 116,000 VNĐ

Nội Dung Chi Tiết

Sản Phẩm Liên Quan

Tô Trái tim

Tô Trái tim

104,000 VNĐ

Tô Hello Kitty

Tô Hello Kitty

94,000 VNĐ

Tô Trái tim Doremon

Tô Trái tim Doremon

228,000 VNĐ

Tô ăn mì Kitty

Tô ăn mì Kitty

240,000 VNĐ

Bộ chén

Bộ chén

130,000 VNĐ

Chén

Chén

84,000 VNĐ

Chén trà Hello Kitty

Chén trà Hello Kitty

160,000 VNĐ

Chén trà Hello Kitty

Chén trà Hello Kitty

160,000 VNĐ

Combo Hello Kitty

Combo Hello Kitty

215,000 VNĐ

Combo Elsa

Combo Elsa

242,000 VNĐ

Chén nhỏ

Chén nhỏ

60,000 VNĐ

Chén nhỏ

Chén nhỏ

60,000 VNĐ

Chén nhỏ

Chén nhỏ

60,000 VNĐ

Chén kiểu

Chén kiểu

64,000 VNĐ

Chén kiểu

Chén kiểu

80,000 VNĐ

Chén kiểu

Chén kiểu

80,000 VNĐ

Chén kiểu

Chén kiểu

80,000 VNĐ

Dĩa 3D lớn

Dĩa 3D lớn

72,000 VNĐ

Dĩa 3D nhỏ

Dĩa 3D nhỏ

46,000 VNĐ

Dĩa tròn 8cm

Dĩa tròn 8cm

50,000 VNĐ

Dĩa tròn 8cm

Dĩa tròn 8cm

50,000 VNĐ

Dĩa vuông nhỏ

Dĩa vuông nhỏ

40,000 VNĐ

Dĩa vuông nhỏ

Dĩa vuông nhỏ

40,000 VNĐ

Dĩa vuông nhỏ

Dĩa vuông nhỏ

40,000 VNĐ

Cốc Hello Kitty

Cốc Hello Kitty

60,000 VNĐ

Cốc Hello Kitty

Cốc Hello Kitty

60,000 VNĐ

Ly nhựa Hello Kitty

Ly nhựa Hello Kitty

116,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Chén 7cm

Chén 7cm

90,000 VNĐ

Hộp cơm tròn

Hộp cơm tròn

90,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

100,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

90,000 VNĐ

Hộp cơm mang đi

Hộp cơm mang đi

320,000 VNĐ

Chén inox Hello Kitty

Chén inox Hello Kitty

240,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

220,000 VNĐ

Hộp cơm nhựa

Hộp cơm nhựa

160,000 VNĐ

Hộp Cơm

Hộp Cơm

130,000 VNĐ

Hộp cơm Hello Kitty

Hộp cơm Hello Kitty

100,000 VNĐ

Ca nước

Ca nước

300,000 VNĐ

Ca nước

Ca nước

300,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

126,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

130,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

140,000 VNĐ

Ly làm đá bào

Ly làm đá bào

120,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

224,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

234,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

242,000 VNĐ

Bộ khay và chén

Bộ khay và chén

246,000 VNĐ

Bộ chén

Bộ chén

120,000 VNĐ

Đĩa Hello Kitty

Đĩa Hello Kitty

44,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Muỗng Hello Kitty

Muỗng Hello Kitty

30,000 VNĐ

Chén 5.5cm

Chén 5.5cm

50,000 VNĐ

Khay

Khay

50,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

60,000 VNĐ

Ly kiểu

Ly kiểu

60,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

76,000 VNĐ

Chén 6cm

Chén 6cm

76,000 VNĐ

Chén Hello Kitty

Chén Hello Kitty

76,000 VNĐ

Ly thủy tinh

Ly thủy tinh

100,000 VNĐ

Ly thủy tinh

Ly thủy tinh

90,000 VNĐ

Ly thủy tinh

Ly thủy tinh

90,000 VNĐ

Bình sứ

Bình sứ

100,000 VNĐ

 Bình sứ

Bình sứ

100,000 VNĐ

Ly nhựa Hello Kitty

Ly nhựa Hello Kitty

140,000 VNĐ

Muỗng inox

Muỗng inox

36,000 VNĐ

Ly nhựa Hello Kitty

Ly nhựa Hello Kitty

90,000 VNĐ

Ly nhựa Doremon

Ly nhựa Doremon

90,000 VNĐ

Ly nhựa Doremon

Ly nhựa Doremon

60,000 VNĐ

Ly nhựa

Ly nhựa

60,000 VNĐ

Ly Inox

Ly Inox

90,000 VNĐ

Chén inox

Chén inox

LIÊN HỆ

Chén inox

Chén inox

90,000 VNĐ

Chén gia vị Doremon

Chén gia vị Doremon

220,000 VNĐ

Điã Elsa

Điã Elsa

146,000 VNĐ

Khay Elsa

Khay Elsa

90,000 VNĐ

Khay Hello Kitty

Khay Hello Kitty

90,000 VNĐ

Khay Hello Kitty

Khay Hello Kitty

90,000 VNĐ

Khay Pikachu

Khay Pikachu

90,000 VNĐ

Khay Doremon

Khay Doremon

90,000 VNĐ

Bộ ly chén Doremon

Bộ ly chén Doremon

206,000 VNĐ

Bộ ly chén Kitty

Bộ ly chén Kitty

206,000 VNĐ

Bộ ly chén Elsa

Bộ ly chén Elsa

206,000 VNĐ

Bộ ly chén Kitty

Bộ ly chén Kitty

158,000 VNĐ

Bộ ly chén Doremon

Bộ ly chén Doremon

158,000 VNĐ

Bộ ly chén Elsa

Bộ ly chén Elsa

158,000 VNĐ

Chén kiểu Kitty

Chén kiểu Kitty

80,000 VNĐ

Chén kiểu Elsa

Chén kiểu Elsa

80,000 VNĐ

Chén sứ

Chén sứ

80,000 VNĐ

Chén kiểu Car

Chén kiểu Car

80,000 VNĐ

CHÉN DOREMON

CHÉN DOREMON

80,000 VNĐ

Chén kiểu Kitty

Chén kiểu Kitty

80,000 VNĐ

Chén kiểu Kitty

Chén kiểu Kitty

80,000 VNĐ

Chén 3D Kitty

Chén 3D Kitty

80,000 VNĐ

Chén 3D Kitty

Chén 3D Kitty

80,000 VNĐ

Chén nhỏ 4.5 cm

Chén nhỏ 4.5 cm

44,000 VNĐ

Bộ combo

Bộ combo

118,000 VNĐ

Bộ combo

Bộ combo

118,000 VNĐ

Bộ combo

Bộ combo

118,000 VNĐ

Bộ combo

Bộ combo

118,000 VNĐ

Bộ chén ly (2 cái)

Bộ chén ly (2 cái)

120,000 VNĐ

Bộ chén ly (3 cái)

Bộ chén ly (3 cái)

170,000 VNĐ

Bộ chén ly (3 cái)

Bộ chén ly (3 cái)

170,000 VNĐ

Bộ chén ly (3 cái)

Bộ chén ly (3 cái)

170,000 VNĐ

Bộ chén ly (3 cái)

Bộ chén ly (3 cái)

170,000 VNĐ

Bộ chén ly (3 cái)

Bộ chén ly (3 cái)

170,000 VNĐ

Ly Spiderman

Ly Spiderman

60,000 VNĐ

Chén & muỗng

Chén & muỗng

110,000 VNĐ

Chén & muỗng

Chén & muỗng

110,000 VNĐ

Chén 3D

Chén 3D

80,000 VNĐ

Chén 3D

Chén 3D

80,000 VNĐ

Cà-mên Elsa 4 ngăn

Cà-mên Elsa 4 ngăn

360,000 VNĐ

Cà-mên Kitty 4 ngăn

Cà-mên Kitty 4 ngăn

360,000 VNĐ

Cà-mên Kitty 3 ngăn

Cà-mên Kitty 3 ngăn

320,000 VNĐ

Cà-mên Elsa 3 ngăn

Cà-mên Elsa 3 ngăn

320,000 VNĐ

Cà-mên Kitty 3 ngăn

Cà-mên Kitty 3 ngăn

320,000 VNĐ

Cà-mên Kitty 3 ngăn

Cà-mên Kitty 3 ngăn

320,000 VNĐ

Cà-mên Kitty 3 ngăn

Cà-mên Kitty 3 ngăn

320,000 VNĐ

Cà-mên Kitty 3 ngăn

Cà-mên Kitty 3 ngăn

320,000 VNĐ

Cà-mên 2 ngăn nhỏ

Cà-mên 2 ngăn nhỏ

210,000 VNĐ

320,000 VNĐ

Cà-mên 2 ngăn

Cà-mên 2 ngăn

400,000 VNĐ

Cà-mên Kitty 3 ngăn

Cà-mên Kitty 3 ngăn

520,000 VNĐ

Cà-mên Kitty 3 ngăn

Cà-mên Kitty 3 ngăn

660,000 VNĐ

Cặp chén DOREMON

Cặp chén DOREMON

LIÊN HỆ

Cặp Đĩa Doremon

Cặp Đĩa Doremon

LIÊN HỆ

Cặp chén DOREMON

Cặp chén DOREMON

180,000 VNĐ

Cặp chén Kitty

Cặp chén Kitty

140,000 VNĐ

Bộ muỗng nĩa

Bộ muỗng nĩa

LIÊN HỆ

Bộ muỗng nĩa

Bộ muỗng nĩa

100,000 VNĐ

Bộ muỗng đũa

Bộ muỗng đũa

100,000 VNĐ

Bộ ly Pokemon

Bộ ly Pokemon

80,000 VNĐ

Bộ ly kiểu Kitty

Bộ ly kiểu Kitty

100,000 VNĐ

Bộ chén Doremon

Bộ chén Doremon

240,000 VNĐ

Bộ chén Hello Kitty

Bộ chén Hello Kitty

240,000 VNĐ

Chén inox

Chén inox

90,000 VNĐ

Hộp cơm

Hộp cơm

280,000 VNĐ

Hộp inox 3 cái

Hộp inox 3 cái

280,000 VNĐ

Cơm hộp

Cơm hộp

120,000 VNĐ

Cơm hộp

Cơm hộp

85,000 VNĐ

Cơm hộp

Cơm hộp

85,000 VNĐ

Cơm hộp

Cơm hộp

85,000 VNĐ

Hộp cơm

Hộp cơm

92,000 VNĐ

Ly kiểu Doremon

Ly kiểu Doremon

LIÊN HỆ

Tô cho bé

Tô cho bé

LIÊN HỆ

Tô cho bé

Tô cho bé

LIÊN HỆ

Bình nước & hộp đựng cơm

Bình nước & hộp đựng cơm

82,800 VNĐ

92,000 VNĐ

Bình nước & hộp đựng cơm

Bình nước & hộp đựng cơm

82,800 VNĐ

92,000 VNĐ

Bình nước & hộp đựng cơm

Bình nước & hộp đựng cơm

82,800 VNĐ

92,000 VNĐ

Tô cho bé

Tô cho bé

110,000 VNĐ

Tô nhỏ

Tô nhỏ

LIÊN HỆ

Ly tim Hello Kitty

Ly tim Hello Kitty

60,000 VNĐ

Ly 3D Kitty Doremon

Ly 3D Kitty Doremon

60,000 VNĐ

Bộ ly chén Kitty

Bộ ly chén Kitty

LIÊN HỆ

Bộ ly chén Kitty

Bộ ly chén Kitty

LIÊN HỆ

Cặp ly Doremon

Cặp ly Doremon

90,000 VNĐ

Bô ly kiểu Kitty

Bô ly kiểu Kitty

100,000 VNĐ

Bộ ly Doremon

Bộ ly Doremon

LIÊN HỆ

Ly kiểu Doremon

Ly kiểu Doremon

LIÊN HỆ

Chén sứ có nắp

Chén sứ có nắp

360,000 VNĐ

Chén sứ có nắp

Chén sứ có nắp

660,000 VNĐ

Ly nhựa Doremon

Ly nhựa Doremon

190,000 VNĐ

Bộ chén 4 cái

Bộ chén 4 cái

300,000 VNĐ

Bộ chén Hello Kitty

Bộ chén Hello Kitty

360,000 VNĐ

Bộ chén Doremon

Bộ chén Doremon

360,000 VNĐ

Bộ chén Hello Kitty

Bộ chén Hello Kitty

420,000 VNĐ

Bộ chén Hello Kitty

Bộ chén Hello Kitty

420,000 VNĐ

Chén inox

Chén inox

460,000 VNĐ

Bộ chén Hello Kitty

Bộ chén Hello Kitty

500,000 VNĐ

Bộ chén Doremon

Bộ chén Doremon

760,000 VNĐ

Bộ chén Doremon

Bộ chén Doremon

759,999 VNĐ

Bộ dĩa Hello Kitty

Bộ dĩa Hello Kitty

760,000 VNĐ

Bộ dĩa

Bộ dĩa

760,000 VNĐ